Nitritt (Strimmel)

​U-Nitritt  (Strimmel)


Referanseområde

Negativ.

Indikasjoner

Mistanke om urinvegsinfeksjon.

Prøvetaking/prøvemateriale

5 mL urin, helst morgenurin (minst 6 timer siden forrige vannlating). Analysen bør utføres innen 4 timer etter prøvetaking. 

Tolking

Normalt inneholder ikke urin påvisbare konsentrasjoner av nitrit. Positiv test sees ved U-Nitrit over ca. 11 mol/L, og tyder på urinvegsinfeksjon. De fleste urinvegspatogene bakterier reduserer nitrat til nitrit. Unntak finnes, f.eks. Enterococcus faecalis. Ved analyse av den første morgenurin har testen en sensitivitet på 80 - 90% for påvisning av urinvegsinfeksjon. Hvis konsentrasjon av nitrat er lav (lite grønnsaker i kosten eller høy diurese), hvis urinen har stått kort tid i urinblæren og hvis antibiotikabehandling er påbegynt, vil testens sensitivitet bli lavere. Spesifisiteten er meget høy ved korrekt prøvebehandling, henimot 100%, men lavere hvis prøven blir stående for lenge før analyse. Inntak av store mengder C-vitamin kan gi falsk negativt resultat.

Sist oppdatert 08.01.2024