Oligoklonale IgG-bånd

​Oligoklonale IgG-bånd

Alternative navn:

  • Isoelektrisk fokusering 
  • Spinalvæske-elektroforese

Analyseres i Molde

Indikasjoner

Mistanke om intratekal immunglobulinsyntese.

Prøvetaking

1,5 mL spinalvæske samt 0,4 mL serum tatt samme dag for sammenligning og beregning av IgG-indeks.

Forventet svartid

Analysen utføres 1-2 dager per uke.

Referanseområde

Oligoklonale bånd ikke påvist

Tolking

Analysen utføres ved hjelp av isoelektrisk fokusering med immunfiksering. Denne teknikken er mer sensitiv enn vanlig elektroforese. Serum og spinalvæske undersøkes samtidig. Proteinene separeres med hjelp av isoelektrisk fokusering, hvoretter IgG-båndene gjøres synlige med en immunologisk basert teknikk. Oligoklonale bånd er påvist hvis man i spinalvæsken ser minst 2 bånd som ikke gjenfinnes i serum. Oligoklonale bånd i spinalvæsken sees typisk hos pasienter med multippel sklerose (MS), men funnet er ikke spesifikt for MS, det kan også forekomme ved andre tilstander. Nesten alle pasienter med subakutt skleroserende panencefalitt har oligoklonale bånd, og det samme har 30-50 % av pasientene med kroniske infeksjoner i sentralnervesystemet pga. virus, bakterier, sopp eller parasitter. Sjeldnere, hos 2-5 % av pasientene, sees oligoklonale bånd ved tilstander som hjernesvulst, hjerneslag, hydrocefalus, degenerative sykdommer i sentralnervesystemet, og perifer nevropati.

Analysemetode

Analysen utføres i to trinn:
Det første trinnet er isoelektrisk fokusering i agarosegel, der proteinene i spinalvæske og serum separeres ved hjelp av en pH-gradient. Proteinene vandrer inntil de når det punktet i gelen som har pH svarende til proteinets isoelektriske punkt.
Det andre trinnet er immunfiksering med peroksidasemerkede antistoffer mot IgG for å påvise oligoklonale IgG-bånd. Bruk av peroksidasemerkede antistoffer gir ca. 100 ganger større følsomhet enn ordinær immunfiksering, og derfor kan analysen som regel utføres uten å oppkonsentrere prøvematerialet.

Analyseinstrument: Sebia Hydrasys Isofocusing automatisert elektroforesesystem

Sist oppdatert 06.05.2024