Orosomukoid

​S-Orosomukoid


Referanseområde

Kvinner <50 år:  0,45–1,08  g/L
Kvinner ≥50 år:  0,54–1,17  g/L
Menn:                  0,54–1,17  g/L

Indikasjoner

Akuttfaseprotein, undersøkelse av betennelsestilstander. Supplement til CRP. Regional enteritt.

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum.

Tolking

Orosomukoid er et akuttfaseprotein og bør vurderes sammen med CRP, fibrinogen og haptoglobin. Det binder legemidler, spesielt hos barn og forandringer i orosomukoid kan virke inn på mengde fritt aktivt medikament.

Analysemetode

Nefelometri, Atellica NEPH 630 (Siemens Healthineers) 

Sist oppdatert 25.02.2021