Osmolalitet (S-Osmolalitet)

​S-Osmolalitet

Analyseres i Molde, Volda og Ålesund.

Referanseområde

289-310 mosmol/kg

Indikasjoner

  • Vurdering av hypo- og hypernatriemi
  • Forstyrrelser av vannmetabolisme ved f.eks. diabetes insipidus og primær polydipsi
  • Mistanke om intoksikasjoner med osmotisk aktive stoffer
  • Diagnostikk av pseudohyponatriemi (ved hyperproteinemi eller hyperlipidemi)


Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum.

Tolking

Osmolaliteten er avhengig av konsentrasjonen til natrium-, klorid- og bikarbonationer samt glukose og karbamid som oppnår osmotisk relevante konsentrasjoner ved diabetes mellitus hhv. nyresvikt.
Osmolaliteten i serum kan måles eller estimeres med hjelp av ligningen:
 
Osmber (mosmol/kg) = (1.86 x [Na+] + [Karbamid] + [Glukose]) / 0,93
 
Enheten til natrium-, karbamid- og glukose-konsentrasjon er mmol/L.
 
Osmolalt gap er differansen mellom målt og beregnet osmolalitet og brukes ved mistanke om alkohol-assosierte intoksikasjoner (OG= Osmmålt-Osmber).
Osmolalt gap er forhøyet, hvis serum inneholder osmotisk aktive stoffer i høye konsentrasjoner som ligningen ikke tar hensyn til f.eks. metanol, ethylenglykol. Størrelsen av OG korrelerer med alvorlighetsgraden av forgiftningen. Ved etanol-konsentrasjon på 1 g/kg (1 ‰) øker osmolaliteten og dermed osmolalt gap med 29 mosmol/kg. Metanol påvirker osmolalt gap i størst grad, etterpå etanol, isopropanol og etylenglykol. Osmolalt gap kan også skyldes andre sykdommer som man må ta hensyn til ved utredning av alkohol-relaterte intoksikasjoner, f.eks. ketoazidose, laktatazidose, nyresvikt. Ved sistnevnte sykdommer er økningen av osmolalt gap som regel ikke signifikant. Et osmolalt gap på (-3) - 11 mosmol/kg anses som normalt. Ved intoksikasjon med lavmolekylære forbindelser som metanol, etanol, isopropanol og etylenglykol er den målte S-Osmolalitet høy og osmotisk gap >11 mosmol/kg.

Analysemetode

Frysepunktdepresjon (Fiske Osmometer 210) 

Sist oppdatert 14.12.2023