Osmolalitet (U-Osmolalitet)

​U-Osmolalitet


Analyseres i Molde, Volda og Ålesund.

Referanseområde

avhengig av væskeinntak:
≥ 750 mosmol/kg etter væskerestriksjon over natt
50-1200 mosmol/kg ved tilfeldig latt urin

Indikasjoner

  • Utredning ved polyuri
  • Vurdering av nyrenes konsentreringskapasitet

Prøvetaking/prøvemateriale

5 mL urin. Ved vurdering av nyrenes evne til konsentrering taes prøve om morgenen, uten væskeinntak de siste 8-10 timer.

Tolking

Ved diabetes insipidus er U-Osmolalitet som regel lavere enn S-Osmolalitet. Andre årsaker til redusert konsentreringsevne er kronisk pyelonefritt og andre tilstander med ADH-resistens som hyperkalsemi, hypokalemi og litiumbehandling. Utredning av akutt nyresvikt: Ved prerenal svikt er som regel U-Osmolalitet over 500 mosmol/kg (men ikke alltid). Ved akutt tubulær nekrose er som regel U-Osmolalitet under 400 mosmol/kg.

Metode

Frysepunktdepresjon (Fiske Osmometer 210)

Sist oppdatert 25.02.2021