Østradiol

​S-Østradiol


Analyseres i Ålesund.

Referanseområde

                  Gutter      Jenter
0-1 år         ≤ 78          ≤ 133     pmol/L
1-6 år         ≤ 72          ≤ 72       pmol/L
6-11 år       ≤ 75          ≤ 149     pmol/L
11-16 år     ≤ 126       24-856   pmol/L
16-18 år     56-151     22-205   pmol/L

Lit.: Kulasingam V et al. Pediatric reference intervals for 28 chemistries and immunoassays on the Roche cobas 6000-analyzer-A CALIPRE pilot study. Clin Biochem 2010;43:1045-1050.                  

Kvinner:   
Follikelfase                            ≤ 750  pmol/L
Ovulasjonsfase            140 - 1910  pmol/L
Lutealfase                     110 - 1170  pmol/L
Postmenopausal fase           ≤ 120 pmol/L
    
Menn:                                     ≤ 200  pmol/L

Referanseområde: tilsvarer 2,5.-97,5. persentil av en frisk populasjon
 

Indikasjoner

 • Utredning av fertilitetsvansker
 • Utredning av ovarial funksjon
 • Kontroll av ovulasjonstidspunkt i sammenheng med IVF-behandling
 • Østrogen-produserende ovar- og testis-tumorer

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum.

Tolking

Østradiol er et naturlig østrogen som er ansvarlig for kjønnsutvikling hos kvinner. I tillegg har østradiol mange forskjellige virkninger, for eksempel på skjelett, hud, CNS, slimhinner og leverfunskjon. Østradiol kan dannes av østron, det direkte biosyntetiske forstadium er testosteron. Hos kvinner produseres østradiol kun i granulosacellene av folliklene. Derfor har østradiol stor klinisk betydning ved utredning av follikelfunksjon. Hos kvinner i postmenopausen ses det veldig lave østradiol-konsentrasjoner. Konsentrasjonene tilsvarer bare ca. 5% av de verdiene som ses rett før ovulasjonen under ovulatorisk syklus. Østradiol dannes også i placentaen men det brukes ikke som markør for utredning av funksjon av den fetoplacentale enheten.
 
All medikasjon som supprimerer ovarialfunksjonen, reduserer østradiol-konsentrasjonen. Det er bl.a. p-pille, GnRH-analoga og –antagonister, androgener og psykofarmaka. Medikasjon som stimulerer utviklingen av folliklene (f.eks. tamoxifen, gonadotropiner) øker østradiol-konsentrasjonen. Ved forstyrrelser av den ovariale funksjonen ses lett lave til ekstrem lave østradiol-konsentrasjoner, avhengig av type forstyrrelse. Ved follikel-resistens ses ofte høye østradiol-konsentrasjoner (>1100 pmol/L). Hovedindikasjon for analysering av østradiol er kontroll av ovarialfunksjon under behandling av sterilitet og kontroll av østradiol-konsentrasjon under hormonsubstitusjon ved østrogenmangel, særlig under postmenopause. Da østradiol er avhengig av folliklenes utvikling, må konsentrasjonen tokles i sammenheng med syklusen.
 
Høye verdier (kvinner):

 • Follikelresistens
 • Hormonell stimulasjon
 • Østrogenproduserende tumorer

Lave verdier (kvinner):

 • Anovulatorisk syklus
 • Amenorè, corpus luteum-svikt
 • Postmenopause

Høye verdier (menn):

 • Levercirrhose
 • Alvorlig fedme

Interferens

Medikamentet Fulvestrant (cytostatikum) interferer med østradiol-metoden og kan gi falsk forhøyede østradiolresultater. Østradiolkonsentrasjoner hos pasienter som får behandling med Fulvestrant, må måles med alternativ metode.

Analysemetode

ECLIA, Cobas e801 (Roche Diagnostics).

Sist oppdatert 07.04.2021