Paracetamol (Acetaminophen)

​S-Paracet​​amol (Acetaminophen)

Terapeutisk konsentrasjon

33-133 umol/L
Mulig toxisk :  992-1323 umol/L
Sannsynlig toxisk :  >1323 umol/L

Ind​ikasjoner

Intoksikasjonsutredning.

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum.

Tolking

Paracetamol har sentral og perifer analgetisk effekt, og sentral antipyretisk effekt. Det brukes ved lette smerter og som febernedsettende middel. Inntil 10 g kan kjøpes uten resept. Paracetamol absorberes hurtig, med maksimal konsentrasjon i plasma 30-60 minutter etter peroralt inntak. Absorpsjonstiden er en del lengre ved intoksikasjoner. Halveringstiden i plasma er 1,5 - 2 timer. Omkring 80-90% av inntatt mengde paracetamol konjugeres til glukuronsyre og sulfat, og utskilles som sådan i urinen. Bare 3-10% oksyderes til et reaktivt epoksyd, som igjen omdannes ved hjelp av cystein og glutathion til en ufarlig metabolitt som utskilles i urinen. Hvis dette avgiftningssystemets kapasitet overskrides, reagerer epoksydet med vevsproteiner i lever, med cellenekrose som resultat.
 
Lenke til Nomogram

Analysemetode

Cobas c702 og c501 (Roche Diagnostics). 

Sist oppdatert 13.07.2023