PH (Strimmel)

​U-pH (Strimmel)


Referanseområde

4 - 8 (kostavhengig).

Indikasjoner

Utredning av metabolske acidoser. Kontroll av metabolske alkaloser. Kontroll av behandling hos pasienter med urinsyrekonkrement.

Prøvetaking/prøvemateriale

5 mL frisklatt urin.

Tolking

Utredning av metabolske acidoser: Nyrenes normale respons på metabolske acidoser er å senke U-pH til under 5.3. Verdier over 5.3 hos voksne og 5.6 hos barn tyder på unormal surgjøring av urin og renal tubulær acidose. Ved distal renal tubulær acidose er U-pH alltid over 5.3, ved proximal type er U-pH over 5.3 hvis bikarbonatterskel overskrides, ellers under 5.3. Kontroll av metabolsk alkalose: Ved oppkast med metabolsk alkalose og volummangel tyder U-pH under 6 på uhensiktsmessig reabsorpsjon av bikarbonat pga. fortsatt volummangel, og mer NaCl må tilføres. Kontroll av behandling for urinsyrekonkrement: U-pH bør være over 6 - 6.5.

Sist oppdatert 25.02.2021