Prealbumin

​S-Prealbumin


Analyseres i Ålesund.

Referanseområde

0,2 – 0,4 g/L

Indikasjoner

Utredning av levercellemasse og ernæringstilstand.

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum.

Tolking

Prealbumin går fortere enn albumin med elektroforese ved pH 8.6, derav navnet. Det har også andre navn. I plasma foreligger det i kompleks med retinalbindene protein. Det binder thyroxin, men har mindre thyroxinbindende evne enn TBG. Prealbumin har en halveringstid på 1 døgn. Det synker raskere enn albuminer ved minsket levercellemasse og ved dårlig ernæringstilstand. Prealbumin finnes i relativt økt konsentrasjon i Cerebraspinalvæsken. Det er mulig å undersøke prealbumin fra nesesekret for å skille CSV fra neseslim.

Analysemetode

Nefelometri, Atellica NEPH 630 (Siemens Healthineers) 

Sist oppdatert 25.02.2021