Progesteron

​S-Progesteron


Analyseres i Ålesund.

Referanseområde

Kvinner:   
Follikelfase           ≤ 3   nmol/L
Ovulasjonsfase   ≤ 38  nmol/L
Lutealfase            6-76  nmol/L
Postmenopausal fase  <1 nmol/L
    
Menn:   ≤​0,5  nmol/L

Referanseområdet tilsvarer 5.-95. persentil av en frisk populasjon.

Indikasjoner

  • Bedømmelse av corpus-luteum funksjoner
  • Ovulasjon/anovulasjons problematikk
  • Sterilitetsutredninger

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum.

Tolking

Progesteron er et C21-steroid og er sammen med 17-OH-progersteron et forstadium av mineralkortikoid- og glukokortikoid-syntesen (aldosteron, cortisol). Utenfor svangerskapet dannes progesteron i corpus luteum. Dannelsen av corpus luteum forutsetter en normal utvikling av follikelen og ovulasjon. Derfor finnes signifikante konsentrasjoner av progesteron først etter ovulasjonen. Den maksimale konsentrasjonen av progesteron nås 6 til 7 dager etter ovulasjonen. Innenfor 6 dager etter ovulatorisk LH-topp viser progesteron ingen variasjon under de pulsatile LH-endringene. Etterpå kan progesteron-konsentrasjonene variere betydelig, avhengig av LH-pulsene.
De biologiske virkningene av progesteron er transformasjon av endometrium, inhibering av celledeling, differensiering av østrogenavhengige vev (uterus, endometrium, bryst, hemming av laktasjon), inhibering av gonadotropin-sekresjon, reduksjon av pulsa til GnRH-sekresjon, økning av kroppstemperatur, etc.
Konsentrasjonesmåling av progesteron brukes først og fremst fur vurdering av corpus luteum-funksjon. Det er rimelig å gjennomføre konsentrasjonsmåling av progesteron innenfor lutealfasen. Under svangerskapet er progesteron et produkt av både corpus luteum og placenta. Progesteron-konsentrasjonen stiger raskt etter uke 10 under svangerskap pga. veksten av placenta. I slutten av svangerskapet nås ca. 10 ganger høyere progesteron-verdier i forhold til begynnelsen av svangerskapet.
 
Ved utredning av tidlig graviditet kan progesteron, estradiol og HCG brukes (sammen med ultralyd).
Høy progesteron-sekresjon kan finnes ved sjeldne hormon-produserende tumorer av eggstokkene og ved forskjellige former av adrenogenitalt syndrom.
 
Høye verdier:

  • Adrenal enzymdefekt
  • Adrenogenitalt syndrom
  • Kongenitt adrenal hyperplasi

Lave verdier:

  • Anovulatorisk syklus
  • Corpus luteum insuffisiens
  • Oligo-/amenorè

Ved kontroll av ovulatorisk syklus er det anbefalt med seriell undersøkelse eller med enkeltanalysering i kombinasjon med østradiol ved 7. postovulatorisk dag under lutealfunksjon. Husk de store pulsatile (LH-avhengige) variasjonene av progesteron-konsentrasjon etter 7. postovulatorisk dag.
 
Resultatet må vurderes i forhold til menstruasjonssyklus.

Analysemetode

ECLIA, Cobas e801 (Roche Diagnostics).  

Sist oppdatert 30.11.2021