Protein (dU-Protein), total

​dU-Protein, total


Når det sendes spoturin, analyserer laboratoriet automatisk kreatinin i urin og beregner U-protein/kreatinin ratio.

Referanseområde

≤ 0,15 g/d
Protein/kreatinin ratio: ≤14 mg/mmol

Indikasjoner

Kontroll av tilstander med massiv proteinuri, som f.eks. nefrotisk syndrom. Hjelpeparameter ved U-Elektroforese.

Prøvetaking/prøvemateriale

5 mL av godt blandet døgnurin, som bør være oppbevart ved 4°C under samleperioden. Oppgi døgndiurese!

Tolking

Prerenal proteinuri, med verdier i området 0,18-2 g/d, kan sees ved hjertesvikt, nyrevenetrombose, nyrevenekompresjon, feber, og som orthostatisk proteinuri. Renal proteinuri, med  verdier i området 0,3-5 (jamvel opp til 20) g/d, kan sees ved en rekke nyrelidelser. Postrenal proteinuri, med verdier i området 0,3-1 g/d, kan forekomme ved infeksjoner i urinveiene.

Analysemetode

Cobas c702 og c501 (Roche Diagnostics).

Sist oppdatert 25.02.2021