Protein (S-Protein), total

​S-Protein, total


Referanseområde

                    Menn     Kvinner
0-1 mnd      41-63     42-62      g/L
1-6 mnd      47-67     44-66      g/L
6-12 mnd    55-70     56-79      g/L
1-18 år         57-80     57-80      g/L
≥18 år          62-78     62-78      g/L


Indikasjoner

Ingen gode. Kan kanskje være til en viss hjelp i vurdering av hydreringsgrad. Hjelpeparameter ved S-Elektroforese.

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum.

Tolking

Høye verdier sees ved dehydrering og enkelte tilfeller av paraproteinemi. Lave verdier kan sees ved overhydrering, uttalt malnutrisjon, ved massiv proteinuri, proteintapende tarmlidelser og levercellesvikt.

Analysemetode

Cobas c702 og c501 (Roche Diagnostics).

Sist oppdatert 05.03.2021