Proteinelektroforese (U-Proteinelektroforese)

​U-Proteinelektroforese


Indikasjoner

Påvisning av Bence Jones proteinuri (monoklonale, frie, lette immunglobulinkjeder). Kontroll av pasienter med «light chain» myelomatose. Brukes også i utredningen av nyresykdom og uklare tilstander.

Prøvetaking/prøvemateriale

Ålesund: 5 mL urin
Spoturin (helst morgenurin) eller fra døgnsamling.

Tolking

Bedømmes og kommenteres individuelt. Evt. homogene fraksjoner hvis natur ikke er kjent fra før, undersøkes nærmere med immunfiksering. Hyppighet av Bence Jones proteinuri ved myelomatose avhenger av type M-komponent: Ca. 60% ved M-komponent av type IgG, ca. 70% ved IgA, og 100% ved «light chain disease».
Pga. dårlig sensitivitet er urin-strimler ikke egnet for påvisning av frie lette kjeder (Bence-Jones proteiner) i urin.
Deteksjon av frie monoklonale lette kjeder følger ofte monoklonale IgG- og IgA-gammopatier (60%) men kan også være et første tegn på lettkjede-gammopati. Særlig frie lette kjeder type lambda medfører nyreskade. De vanlige metodene for kvantifisering av total protein i urin har en sensitivitet på ca. 50% for immunglobuliner og <10% for frie lette kjeder. Dette fører til at Bence-Jones proteinuri oftest ikke oppdages med diagnostikk av urinproteiner, og en påvisning er som regel kun mulig med immunologiske metoder som for eksempel immunfiksering.

Analysemetode

Hydrasys 2 Scan Focusing med Hydragel 15/30 fra Sebia

Sist oppdatert 25.02.2021