PSA (total prostata spesifikt antigen)

​S-PSA (total prostata spesifikt antigen)


Referanseområde

Menn: 
 0-40 år   <1,4   µg/L
40-50 år  <2,0   µg/L
50-60 år   <3,1   µg/L
60-70 år   <4,1   µg/L
 >=70 år   <4,4   µg/L

Indikasjoner

Påvisning av cancer prostatae dersom behandling er aktuelt. Kontroll av pasienter med kjent cancer prostatae. Utredning av pasienter med påviste skjelettmetastaser av ukjent opphav.

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum. Prøve må taes før eventuell biopsitaking  av prostata, Palpasjon pr. rectum ser ikke ut til å virke inn på verdien.

Tolking

PSA er et glykoprotein med molekylvekt 33 000 Da, som produseres i epitelceller i prostatas kjertelvev. Det er et enzym som nedbryter seminalt coagulum. Hos mange pasienter med cancer prostatae påvises forhøyet S-PSA. Ikke alle pasienter med intrakapsulær cancer har forhøyet verdi, men med økende utbredning av sykdommen stiger sannsynligheten for høy S-PSA. Pasienter med benign hyperplasi eller prostatitt kan også ha forhøyet S-PSA, men oftest ikke over 20 µg/L. Nytten av S-PSA til diagnostikk av cancer og stadieinndeling av cancer er fortsatt noe omdiskutert. Men PSA er nå vel etablert som kontrollparameter for pasienter med kjent cancer og brukes stadig mer i primærdiagnostikk. Halveringstid for PSA i serum etter radikal prostatectomi er 1-4 døgn.

Kontroll

Hvis pasienten behandles med TURP og/eller antiandrogen terapi, kan S-PSA kontrolleres 3 ganger pr. år. Stigende/synkende verdi av S-PSA vil være et uttrykk for økende/minkende mengde cancervev. Hvis pasienten behandles med radikal prostatektomi, vil påvisbare mengder PSA i serum 3 uker etter inngrepet tyde på gjenværende cancervev. Etter prostatektomi kan S-PSA måles 4 ganger pr. år første året, 3 ganger pr. år andre året og deretter 2 ganger pr. år.

Diagnostikk

PSA brukes stadig mer i primær diagnostikk av cancer prostatae. Dersom radikal behandling er aktuelt kan dette være verdifult. Hos pasienter med påviste skjelettmetastaser av ukjent opphav, vil en tydelig forhøyet PSA indikere cancer prostatae som årsak til metastasene.

Feilkilder

Høy S-PSA forekommer etter en del inngrep: Rektal eksplorasjon (litt forhøyet hos noen få pasienter), prostatamassasje, prostatabiopsi, cystoskopi, kateterisering av urinblære og transurethral reseksjon av prostata.

Analysemetode

ECLIA, Cobas e601 og e801(Roche Diagnostics).

Sist oppdatert 25.02.2021