PTH (Parathyreoideahormon)

​P-PTH ( Parathyreoideahormon )


Analyseres i Kristiansund, Molde og Ålesund.

Referanseområde


0-31 d          0,7-6,3   pmol/L
1-12 mnd    0,9-6,5   pmol/L
1-11 år         1,2-6,3   pmol/L
11-18 år       1,6-7,2   pmol/L
≥ 18 år          1,8-7,9   pmol/L

Indikasjoner

  • Utredning av hyperkalsemi
  • Utredning av beinmetabolisme
  • Terapeutisk monitorering av pasienter med kronisk nyresvikt i siste stadium
  • Ved vitamin D-mangel
  • Intraoperativt for kontroll av kirurgisk fjerning av adenomer ved hyperparathyreoidisme

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL EDTA-plasma. Prøven tas på EDTA-rør med gel og sentrifugeres, alternativt på EDTA uten gel, sentrifugeres og avpipetteres.
Når PTH skal vurderes, er det en stor fordel å vite den samtidige verdien av ionisert Kalsium. Det taes et eget serum gelrør som sendes sammen med prøven til PTH-bestemmelse.

Tolking

Parathormonet dannes i glandulae parathyreoideae og frigjøres i blodsirkulasjonen. Intakt PTH er en polypeptid-kjede med 84 aminosyrer og har et molekylvekt på 9.5 kDa. Det biologisk aktive N-terminale fragmentet har en halveringstid på få minutter. Intakt PTH gjenspeiler direkte den sekretoriske aktiviteten av parathyreoidea-kjertlene. Sammen med vitamin D og calcitonin påvirker PTH mobilisering av kalsium og fosfat. PTH øker opptak av kalsium i tarmen og utskillelsen av fosfat gjennom nyrene. Sammenspillet mellom PTH og calcitonin holder kalsium-konsentrasjonen på et nesten konstant nivå. Høye kalsium-konsentrasjoner inhiberer PTH-dannelsen/frigjøring, lave kalsium-konsentrasjoner øker PTH-dannelsen/frigøring. Forstyrrelser i parathyreoidea-kjertlene medfører endring av PTH-dannelsen som igjen medfører høye hhv. lave kalsium-konsentrasjoner. For å oppdage thyreoidea-svikt (hypoparathyreoidisme) trenges sensitive PTH-tester som kan detektere lave PTH-konsentrasjoner.
En økt parathyreoidea-funksjon medfører økt dannelse av PTH (hyperparathyreoidisme). Årsaken er ofte adenomer i parathyreoidea-kjertelen. Ved sekundær hyperparathyreoidisme er kalsium-konsentrasjonen lav pga. andre årsaker (for eksempel vitamin D-mangel).
PTH- og kalsium-konsentrasjonen har stor betydning ved utredning av hyperparathyreoidisme. I tillegg brukes PTH intraoperativt ved adenomreseksjon hos pasienter med primær hyperparathyreoidisme. Ellers brukes PTH ved utredning av sekundær hyperparathyreoidisme ved nyresvikt og av tertiær hyperparathyreoidisme etter nyretransplantasjon.
 
PTH-resultatet må tolkes i sammenheng med kalsium- og fosfat-konsentrasjon.

Analysemetode

ECLIA, Cobas e801 og e601(Roche Diagnostics).   

Sist oppdatert 25.02.2021