Retikulocytter

​Retikulocytter


Maskinell metode. 

Referanseområde


Retikulocytter, absolutt antall:
                       Menn           Kvinner
0-6 mnd        0,04-0,10    ​​​​  0,05-0,12   x1012/L
6 mnd-2 år    0,04-0,09     0,03-0,09   x1012/L
2-6 år             0,04-0,08     0,03-0,08   x1012/L
6-12 år           0,04-0,11     0,04-0,09   x1012/L
12-18 år         0,04-0,10     0,04-0,10   x1012/L
19 år           0,03-0,11      0,03-0,11   x1012/L

Retikulocytter, relativ %:
                           Menn          Kvinner
1-2 mnd            0,9-3,8        1,5-3,2   %
2-6 mnd            0,9-3,1        1,1-2,9   %
6 mnd-2 år       0,8-2,0         0,9-2,0   %
2-6 år                0,8-2,0         0,8-2,1   %
6-12 år              0,7-2,2         0,8-2,8   %
12-18 år            0,8-2,2         0,8-2,2   %
18 år               0,7-2,0         0,7-2,0   %

Indikasjoner

Vurdering av erytropoietisk aktivitet i forbindelse med utredning av anemier eller kontroll av behandling av anemier.

Prøvetaking/prøvemateriale

EDTA-blod. Holdbar 24 timer ved romtemperatur, 72 timer i kjøleskap. Prøven oppbevares i kjøleskap inntil forsendelse/analysering. 

Tolki​ng

Retikulocytter er unge erytrocytter som nylig er frigjort fra beinmarg og som enda inneholder ribosomalt RNA. Når slike celler blir eksponert for visse fargestoffer, vil ribosomene presipiteres og farges, og i mikroskop ser man et småklumpete nettverk (reticulum) i cellene. Høye verdier sees ved økt erytropoiese, som ved anemi pga. blødning og hemolytisk anemi, og som normal respons på behandling av mangelanemier. Høye verdier sees også ved sjokk eller hypoksi, beinmargsinfiltrasjon og idiopatisk myelofibrose. I neonatalperioden sees høye verdier, opp til 3-9% tredje dag, med et fall til voksne verdier dag 8-10. Normale verdier ved påtagelig anemi kan tyde på produksjonssvikt som årsak til anemien, f. eks. mangelanemier eller skade av beinmarg. Normale retikulocytt-tall utelukker ikke en kraftig økt ineffektiv erytropoiese, med hemolyse i beinmarg. 

Analyseinstrument

Sysmex  XN

Sist oppdatert 01.09.2022