Retikulocytt-hemoglobin

B-Retikulocytt-hemoglobin​

​Referanseområde

0 - 6 mnd​​         27,6 – 38,7 pg
6 mnd – 2 år   28,7 – 35,7 pg
2 – 6 år   27,7 – 37,8 pg
6 – 12 år   30,4 – 39,7 pg
12 – 18 år   29,9 – 40,4 pg
≥18 år   31,7 – 37,3 pg

Indikasjoner

 • Diagnostikk av funksjonell jernmangel
 • Terapi- og oppfølgingskontroll av jernmangelanemi
 • Monitorering av funksjonell jernmangel ved erytropoietin-terapi

Prøvetaking/prøvemateriale

EDTA-blod

Tolking

 1. ​Diagnostikk av funksjonell jernmangel
  Funksjonell jernmangel oppstår når forsyning av organene med jern er utilstrekkelig i forhold til behovet. Vanligvis er mangel på funksjonsjern en følge av tomme jernlagre eller en reduksjon av total mengde jern i kroppen. Men det finnes også tilstander med funksjonell jernmangel tross for fulle jernlagre eller økt jernmengde i kroppen. Et eksempel er en forstyrrelse av jernbruk ved anemi pga. tumorer eller inflammasjon (ACD, Anemia of Chronic Desease).
  En redusert konsentrasjon av retikulocytt-hemoglobin (Ret-Hb) tyder på en funksjonell jernmangel. Jernbehovet er da høyere enn jerntilbudet.
  Ved hhv. redusert tilbud og økt behov for jern synker Ret-Hb innen 48-72 timer. Dermed reagerer Ret-Hb betydelig raskere enn erytrocyttindeksene og andel hypokrome erytrocytter, som først endrer seg etter noen uker.
 2. ​Vurdering av terapisuksess ved jernmangelanemi
  Ved en vellykket jernsubstitusjon øker Ret-Hb allerede i løpet av 48 timer etter oppstart av terapien. Andre markører av jernstoffskifte, som f.eks. hemoglobin, endrer seg etter 10-20 dager, MCV, MCH og antall hypokrome erytrocytter endog først etter uker. Ses ingen økning av Ret-Hb ved substitusjon, må andre årsaker til anemien vurderes, f.eks. redusert jernresorpsjon.
 3. Monitorering av funksjonell jernmangel ved terapi med erytropoietin
  Forutsetning for at EPO-terapien lykkes er en tilstrekkelig jernforsyning av erytropoiesen. Hos pasienter som får hemodialyse ved EPO-terapi er Ret-Hb en bedre indikator for jernforsyning enn klassiske biokjemiske markører av jernstoffskifte (ferritin, transferrin og transferrinmetning). 

Analysemetode

Flow-cytometri (Sysmex XN)
Sist oppdatert 01.09.2022