S-100B (S100A1B og S100BB)

S-100B (S100A1B og S100BB)


Analyseres i Kristiansund og Molde. Kan ikke sendes.

Referanseområde

<0,10µg/L

Indikasjoner

Markøren anbefales brukt som alternativ til CT caput ved utredning av lettere hodeskader (T. Sundstrøm et al.: Skandinaviske retningslinjer for akutt håndtering av voksne pasienter med minimal, lett eller moderat hodeskade. Tidsskr. Nor. Legeforen. 2013;133.). Kan eventuelt benyttes som en selektiv CNS-markør ved multitraumer, til vurdering av aktiviteten ved progredierende neurologiske sykdommer, eller etter resuscitering i forbindelse med hjertestans. Eventuelt som prognostisk markør ved malignt melanom.

Prøvetaking

min. 0,5 mL serum

Tolking

Detekterbare S100B-verdier i serum er uttrykk for skade av gliaceller i sentralnervesystemet og dysfunksjon av blod-hjernebarrieren. Økende verdier sees ved tiltagende omfang av skade eller sykdom. Høye verdier er også sett hos pasienter med malignt melanom uten skade av sentralnervesystemet.

Sist oppdatert 25.02.2021