Spytt-Kortisol (sp-Kortisol)

​Spytt-Kortisol (sp-Kortisol)


Analyseres i Ålesund.

Referanseområde

Spytt-kortisol, morgen (kl 07-09): <24,1 nmol/L
Spytt-kortisol, kveld (kl 23-01): <11,3 nmol/L

Angi prøvetakingstidspunkt nøyaktig. Kortisol tatt til andre tider: Ingen egne referanseintervaller.

Indikasjoner

Mistanke om Cushing syndrome, spesielt hos pasienter med avvikende konsentrasjon av kortisolbindende globulin (CBG) 

Prøvetaking/prøvemateriale

Spytt tatt på Salivette prøverør. Prøvetakingsprosedyre følger med rørene som bestilles gratis hos oss. Prøven tas om morgenen mellom kl. 07 og 09 og/eller om kvelden/natta mellom kl. 23 og 01.

Se også Instruksjon for prøvetaking til Kortisolanalyse i spytt.

Tolking

Kortisol i spytt gjenspeiler den frie og biologisk aktive fraksjonen i plasma. I motsetning til kortisol i serum blir konsentrasjonen i spytt ikke påvirket av konsentrasjonsendringer av kortisolbindende globulin (CBG) og er uavhengig av spyttproduksjon. Kortisol i spytt er også egnet for funksjonstester. En økt kortisolkonsentrasjon i spytt sent om kvelden (kl. 23) tyder på Cushing syndrom.

Analysemetode

ECLIA, Cobas e801 (Roche Diagnostics).

Sist oppdatert 06.05.2024