Takrolimus

​B-Takrolimus


Analyseres i Ålesund.

Terapeutisk område

Avhengig av tid etter transplantasjon.

Indikasjoner

Overvåkning av terapeutiske konsentrasjoner.

Prøvetaking/prøvemateriale

2 mL EDTA-blod.

Tolking

Takrolimus er et sterkt virksomt immunsuppressivum som blir brukt for å forhindre rejeksjon etter organtransplantasjon. Da det finnes en stor variasjon i farmakokinetikken mellom forskjellige pasienter, er det viktig å bestemme medikaments konsentrasjon. Slik optimeres virkningen, og bivirkningene og toksiske effekter reduseres. Ved tilstander med inhibert utskillelse av Takrolimus (f. eks. kolestase), kan metabolitter akkumulere og konsentrasjonen overestimeres. Takrolimus metaboliseres via CYP 3A4. Alle legemidler som påvirker CYP 3A-systemet kan påvirke metabolismen av Takrolimus.

Analysemetode

ECLIA, Cobas e602 (Roche Diagnostics).

Sist oppdatert 05.03.2021