TIBC

​S-TIBC

Jernbindingskapasitet

Referanseområde                  

Alder Menn Kvinner Enhet
1 - 30 d 17 - 42 17 - 42 µmol/L
1 - 6 mnd 21 - 58 16 - 56 µmol/L
6 - 12 mnd 32 - 69 25 - 65 µmol/L
1 - 4 år 37 - 68 33 - 68 µmol/L
4 - 7 år 32 - 70 29 - 63 µmol/L
7 - 10 år 33 - 66  30 - 60 µmol/L
10 - 13 år 31 - 64 35 - 69 µmol/L
13 - 16 år 35 - 68 30 - 64 µmol/L
16 - 18 år 31 - 63 35 - 67 µmol/L
≥ 18 år 49 - 83 49 - 83 µmol/L

Indikasjoner

Utredning av anemi, mistanke om hemokromatose, kontroll ved behandling av jernmangel og ved hemokromatose. Inntak av overdose med jerntabletter. Bestemmes sammen med S-Jern. Ved diagnostikk av jernmangel er S-Ferritin en bedre prøve.

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum. Pasienten bør være fastende, S-Jern stiger etter fødeinntak.

Tolking

Total Jernbindingskapasiteten (TIBC) kan beregnes ut fra S-Transferrinkonsentrasjon: S-TIBC [µmol/L]= S-Transferrin [g/L] * 25,1.
Vurderes sammen med S-Jern. Transferrinmetning (%) = 100 x (S-Jern [µmol/L] : S-TIBC [µmol/L]). TIBC er forhøyt ved bruk av P-pille.

Analysemetode

Transferrin måles ved ECLIA, Cobas c702 og c501(Roche Diagnostics).

Sist oppdatert 14.12.2023