Tobramycin

​S-Tobramycin

Terapeutisk område*

Bunnkonsentrasjon hos voksne: < 0,5 mg/L

*Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjeneste, 2023.

Indikasjoner

Overvåking av serum-konsentrasjon under tobramycinterapi.

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum (glass uten gel).
Holdbar 3 dager ved 2 til 8 ºC. Holdbar 4 uker ved -20 ºC. Sendes frosset.

Bunnkonsentrasjon: Prøven tas 1-6 timer før neste planlagte dose. Hos noen pasienter kan det være aktuelt å ta prøven 6-14 timer etter påbegynt infusjon.

Serumkonsentrasjon før 4. dose (standard).

Serumkonsentrasjon før 2. dose ved GFR<60 mL/min, akutt endring av nyrefunksjon, kritisk sykdom, BMI<18 eller >30, høy grad av skrøpelighet og/eller alder >80 år.

Tolking

Tobramycin er et aminoglykosid-antibiotikum som brukes ved behandling av bl.a. alvorlige infeksjoner med pseudomonas. Den toksiske effekten baserer seg på blokkering av den ribosomale proteinsyntesen. Terapeutiske og toksiske konsentrasjoner varierer individuelt. Tobramycin elimineres først og fremst renalt.

Analysemetode

Fotometri, Cobas c702 (Roche Diagnostics).

Sist oppdatert 29.04.2024