Triglycerider

​S-Triglycerider


Referanseområde


<1 år          0,59-2,63    mmol/L
1-18 år       0,43-2,75    mmol/L
≥ 18 år       0,45-2,60    mmol/L

(gjelder blodprøver tatt fastende)

Indikasjoner

Utredning av hyperlipoproteinemi, spesielt ved kjent hyperkolesterolemi der man overveier å gi behandling. Utredning ved residiverende pancreatitter.

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum. For screening av lipidprofil kan prøven tas ikke-fastende. Noen situasjoner krever derimot fastende blodprøvetaking, for eksempel start av planlagt terapi med medikamenter som kan medføre alvorlig hypertriglyceridemi, oppfølging av pankreatitt utløst av hypertriglyceridemi og triclycerider >5 mmol/L.

Tolking

Svaret må også sammenholdes med andre laboratorie- og kliniske faktorer.

Optimalt triglyceridnivå etter europeiske ESC/EAS retningslinjer (2019) mtp. risiko for hjerte- og karsykdommer er <1,7 mmol/L.

Høye verdier sees ved noen primære hyperlipoproteinemier, som f.eks. familiær hypertriglyceridemi og familiær kombinert hyperlipemi, og ved de sjeldne tilstandene familiær lipoprotein lipase-mangel og familiær apolipoprotein CII mangel. Særlig ved de to sist nevnte tilstander er pancreatitt vanlig, og Triglycerider bør holdes under ca. 11 mmol/L for å unngå residiverende pancreatitter. Høye verdier sees også ved sekundære hyperlipoproteinemier som ved diabetes mellitus, hypothyreose, nefrotisk syndrom, nyresvikt, pancreas- og leverlidelser, og ved alkoholmisbruk.

Analysemetode

Cobas c702 og c501(Roche Diagnostics).

Sist oppdatert 01.03.2021