Trijodthyronin, fritt (Fritt T3, FT3)

​S-Trijodthyronin, fritt ( Fritt T3, FT3 )


Referanseområde


0-7 d               2,65-9,68   pmol/L
7 d-4 mnd      3,00-9,28   pmol/L
4 mnd-1 år     3,30-8,95   pmol/L
1-7 år              3,69-8,46   pmol/L
7-12 år            3,88-8,02   pmol/L
12-20 år          3,93-7,70   pmol/L
≥ 20 år             3,10-6,80   pmol/L

Referanseområde for gravide:
Første trimester      3,78 – 5,97   pmol/L
Andre trimester       3,21 – 5,45   pmol/L
Tredje trimester       3,09 – 5,03   pmol/L

Indikasjoner      

 • Mistanke om T3-hyperthyreose
 • Mistanke om low-T3-syndrom
 • Utredning av hyperthyreose under amiodaron-terapi


Prøvetaking/prøvemateriale

0.5 ml serum.

Tolking

Høye verdier:

 • Primær hyperthyreose
 • Vedlig sjelden: sekundær hyperthyreose
 • Thyreoideahormonresistens

Lave verdier:

 • Hypothyreose
  - Primær
  - Sekundær (ikke sjelden ved enda normal fT4)
 • Low T3-syndrom (ved normal fT4)

Mens FT3 er av verdi når det foreligger mistanke om hyperthyreose, har den liten verdi når mistanken går i retning av hypothyreose. Når TSH konsentrasjonen øker, dannes det mer T3 og mindre T4. Dette kan oppfattes som en adaptasjonsprosess. T3 har en langt høyere biologisk effekt enn T4. Konsentrasjonen av FT3 blir først redusert når det foreligger uttalt hypothyreose. I starten vil FT3 ofte være litt forhøyet. Dette kan være misledende, og hindre at man oppfatter at det foreligger hypothyreose. Vi anbefaler derfor at FT3 ikke rekvireres ved mistanke om hypothyreose (og i alle fall at man er oppmerksom på foranstående).
Som standard-diagnostikk ved mistanke om forstyrrelser av thyreoideafunksjon anbefaler vi analysering av TSH.

Analysemetode

ECLIA, Cobas e601 og e801  (Roche Diagnostics). 

Sist oppdatert 01.03.2021