Trombocytter

​B-Trombocytter

(TPK, Trombocytt partikkel-konsentrasjon, trombocytter, PLT) 
 

Referanseområde


0-15 d               236-481   x109/L
15-30 d             253-506   x109/L
1-2 mnd           269-608   x109/L
2-6 mnd           304-619   x109/L
6 mnd-2 år      229-497   x109/L
2-6 år               228-435   x109/L
6-12 år             204-406   x109/L
12-19 år           179-363   x109/L
19 år             164-370   x109/L

Indikasjoner

Utredning av blødningstilstander. Utredning av myeloproliferative tilstander. Mistanke om disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC). Kontroll ved cytostatikabehandling.

Prøvetaking/prøvemateriale

EDTA-blod.

Tolking

Trombocytose, med verdier i området 450 - 1000 x109/L, kan forekomme etter traumer, etter splenektomi, ved noen tilfeller av jernmangel, og ved kroniske inflammasjoner. Trombocytemi, med verdier i området 1000-1500 x109/L, kalles den økning i B-TPK som kan forekomme som ledd i myeloproliferative syndromer, f.eks. primær polycytemi, kronisk myelogen leukemi og essensiell trombocytemi. Trombocytopeni kan skyldes: Redusert produksjon, som ved aplastisk anemi, akutt leukemi, myelomatose, cytostatikabehandling, toksisk beinmargsdepresjon. Redusert trombocyttlevetid, som ved idiopatisk trombocytopenisk purpura (ITP), lupus erythematosus disseminatus, trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP) og DIC. Endret fordeling av trombocyttene, som ved splenomegali. Ved normal trombocyttfunksjon er det liten fare for blødning hvis Trombocytter er over 50 x109/L. Feilkilder: Falsk for lave verdier måles ved in vitro trombocyttaggregering (som regel forårsaket av antistoffer aktive i nærvær av EDTA). Denne pseudotrombocytopeni bør mistenkes hvis det er misforhold mellom Trombocytter og blødningstendens, og kan avsløres ved å granske et blodutstryk.

Analyseinstrument

Sysmex  XN

Sist oppdatert 01.03.2021