TSH (Thyreoidea stimulerende hormon, Thyreotropin)

​P/S-TSH (Thyreoidea stimulerende hormon, Thyreotropin)


Referanseområde


0-7 d               0,70-15,2   mIU/L
7 d-4 mnd      0,72-11,0   mIU/L
4 mnd-1 år     0,73-8,35   mIU/L
1-7 år              0,70-5,97   mIU/L
7-12 år            0,60-4,84   mIU/L
12-20 år          0,51-4,30   mIU/L
≥ 20 år             0,27-4,20   mIU/L


Referanseområde for gravide:
Første trimester:    0,33–4,59  mIU/L
Andre trimester:    0,35–4,10  mIU/L
Tredje trimester:    0,21–3,15  mIU/L

Indikasjoner

  • Mistanke om forstyrrelser av thyreoideafunksjon
  • Kontroll under suppressjons- og substitusjonsterapi
  • Kontroll før bruk av medikamenter og kontrastmidler som inneholder jod

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum.  

Tolking

Lave verdier:
Primær hyperthyreose. Vanligvis er TSH lav og FT4 høy. Men ved T3 thyreotoksikose kan FT4 være normal. Ved hyperthyreose som skyldes TSH produserende hypofysetumor (meget sjelden tilstand), er TSH normal eller høy, og FT4 høy. Etter vellykket behandling av hyperthyreose der produksjonen av TSH har vært undertrykket, kan det gå 3-4 måneder før TSH igjen er i Referanseområde:t.

Høye verdier:
Primær hypothyreose: Vanligvis er TSH høy og FT4 lav. Hvis FT4 er normal, kan det tyde på "subklinisk hypothyreose". Ved sekundær hypothyreose er TSH lav, men kan være normal, og FT4 er lav. Etter vellykket behandling av hypothyreose der TSH har vært høy, kan det gå noen uker før TSH igjen er i Referanseområde:t.

Ikke-thyreoidal sykdom:
Lave TSH-verdier kan sees ved en rekke sykdommer og skader, uten at funnet kan tilskrives sykdom i thyreoidea. Noen av disse pasientene har også lave verdier av FT4, og noen har lav FT4 og normal TSH. Ved alvorlig sykdom kan jamvel høye TSH-verdier forekomme, særlig har fenomenet vært observert hos pasienter med nyresvikt.
Ved tolkning av resultatene må det tas hensyn til mulig interferens av medikamenter.
Medikamentene nedenfor kan påvirke TSH-sekresjon:

  • Økning av TSH-sekresjon:

- Dopaminantagonister (f. eks. Haloperidol, Metoclopramid)
- Lithium
- Karbamazepin
- Theophyllin
- Thyreostatika
- Sunitinib

  • Reduksjon av TSH-sekresjon:

- Dopaminagonister (f. eks. L-Dopa)
- Serotoninantagonister
- Somatostatin
- Glukokortikoider
- Morfin
- Heparin
- Thyreoidea-hormoner

Konklusjon

Normale verdier av TSH og FT4 utelukker hypo-og hyperthyreose med stor sannsynlighet. Unormale verdier må tolkes med omtanke. Særlig kan thyreoideafunksjonen være vanskelig å utrede hos pasienter med annen pågående sykdom. Husk: Klinikken er facit!

Analysemetode

ECLIA, Cobas e601 og e801 (Roche Diagnostics).  

Sist oppdatert 01.03.2021