Urat (Urinsyre)

​S-Urat (Urinsyre)


Referanseområde

                     Menn       Kvinner
0-30 d          71-230      59-271   µmol/L
1-12 mnd    71-330      65-319   µmol/L
1-4 år         124-330    106-295   µmol/L
4-7 år         106-325    118-301   µmol/L
7-10 år       106-319    106-325   µmol/L
10-13 år     130-342    148-348   µmol/L
13-16 år     183-413    130-378   µmol/L
16-18 år     124-448    142-389   µmol/L
18-50 år     230-480    155-350   µmol/L
≥ 50 år        230-480    155-400   µmol/L

Indikasjoner

Mistanke om urinsyregikt. Kontroll av S-Urat ved cytostatikabehandling.


Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum eller Li-Heparin plasma. Dersom pasienten behandles med rasburikase (Fasturtec®) må laboratoriet informeres om det før prøvetaking.

Tolking

Urinsyre er sluttproduktet fra metabolismen av purinbasene adenin og guanin. Purinbasene blir i ulike reaksjoner omdannet til xantin, som oksyderes til urinsyre. Xantin oksydase katalyserer denne siste reaksjonen. I plasma forekommer urinsyre som urat, med løslighetsgrense omkring 350 µmol/L. Trolig danner urat lett dissosierbare komplekser med plasmaproteiner, noe som kan forklare at urat ikke feller ut som natriumurat allerede ved konsentrasjoner innenfor Referanseområde:t. Sannsynlighet for utvikling av urinsyregikt er for menn oppgitt til omkring: 2% ved S-Urat <410 µmol/L, 17% ved 420-470 µmol/L, 25% ved 480 - 530 µmol/L og 90% ved S-Urat >540 µmol/L.

Høye verdier sees ved: Økt produksjon: høyt inntak av puriner, økt purinsyntese (noen tilfeller av primær urinsyregikt), økt nukleinsyremetabolisme (psoriasis, myeloproliferative sykdommer, sekundær polycytemi, carcinomatose, kronisk hemolytisk anemi, cytostatikabehandling). Redusert utskillelse i nyrene: kronisk nyresvikt, legemidler (thiazider, salicylat i lave doser), blyforgiftning, ketoacidose, lactacidose, hyperparathyreoidisme.

Lave verdier sees ved: Redusert produksjon:
xantinuri (mangel på xantin oksydase), behandling med allopurinol (hemmer xantin oksydase), alvorlig leverskade.
Økt utskillelse i nyrene: Wilsons sykdom, Fanconi-syndrom. Lave verdier kan også sees ved ulcerøs kolitt.

Sist oppdatert 08.03.2021