Urin (Mikroskopi)

​Urin  (Mikroskopi)


Indikasjoner

Diagnostikk og kontroll av parenkymatøs nyresykdom, først og fremst glomerulonefritt. Laboratoriet mikroskoperer uriner etter gitte retningslinjer. 

Prøvetaking/prøvemateriale

Frisklatt urin 10 mL (midtstråle, helst morgenurin). Må sentrifugeres og farges innen fire timer etter vannlating.

Tolking

Mikroskopering av urinsediment er en kvalitativ undersøkelse av urinens formede elementer: leukocytter, erytrocytter, tubulusepitelceller, plateepitelceller, sylindre, amorfe salter, krystaller, spermier, bakterier, sopp, trichomonas vaginalis, artefakter.
Påvisning av andre sylindre enn hyaline er alltid patologisk. Økt antall leukocyttar i urinsediment betyr oftest urinveisinfeksjon. Funn av andre element som plate- og overgangsepitelceller har sjelden patologisk betydning, men blir likevel angitt i svaret.

Sist oppdatert 01.03.2021