Urobilinogen (Strimmel)

​U-Urobilinogen   (Strimmel)


Referanseområde

Negativ.

Indikasjoner

Ingen gode.

Prøvetaking/prøvemateriale

5 mL urin. Prøven må beskyttes mot sollys. Holdbar 4 timer i romtemperatur.

Tolking

Positiv test sees ved U-Urobilinogen over ca. 7 mol/L, og indikerer at enten er produksjonen av urobilinogen økt, f.eks. pga. økt hemo-lyse, eller så er opptaket i lever av urobilinogen redusert pga. en eller annen levercelleskade. 

Sist oppdatert 01.03.2021