Blodbanken Ålesund

Blodbanken i Ålesund har om lag 4000 tappingar i året, fordelt på 1700 aktive blodgivarar. Vi treng å rekruttere minimum 200 nye blodgivarar årleg.

Blodgiving er frivilleg og ein får inga betaling, men ei lita gåve som takk for hjelpa.

Blodbanken i Ålesund gjev nokre av blodggjevarane høve til å verte tappa ved hjelp av ei maskin. Det medfører at blodet vert sentrifugert og blodgjevaren får tilbake dei blodkomponentane som blodbanken ikkje treng.

Informasjon vert utlevert til aktuelle blodgivarar, ingen vert tappa med denne metoda utan at dei sjølve ønsker det og stettar særskilde krav til denne type tapping.

Ønsker du å bli blodgivar? Registrer deg via GiBlod.no

Velkomen til blodbanken (pdf)

For å bli blodgivar må du registrere deg i eit dataregister til Blodbanken. Dette er nødvendig av ulike årsaker:

 • Vi må ha mogelegheit til å kome i kontakt med deg som blodgivar.
 • Vi må kunne dokumentere at gjeldande regelverk er fulgt
 • Vi må ha oversikt over den enkelte givars tappehistorikk
 • Vi treng å lagre ein del opplysningar om blodtyper etc. for å kunne velje riktig blod til den enkelte pasient
 • Vi er pålagde å alltid å vite kva for blodgivar som har gitt blod til bestemte blodprodukt

Opplysningane som blir lagra er i hovudsak

 • Namn, personnummer, adresse, telefonnummer, epostadresse, registrering av kvar tapping, blodtypeundersøkingar, prøveresultat og informasjon om korleis kvar tapping har forløpt
 • Det er også eit tekstfelt som blir brukt til administrativ informasjon om timeavtalar. Dette kan også bli brukt til å notere at ein person er godkjent som blodgivar etter vurdering av lege, når det er nødvendig.

Som blodgivar har du krav på å få vite kva som er registrert om deg, og du kan krevje retting dersom feil informasjon er registrert.

Nye personvernreglar i 2018

Rutinane våre for lagring av personopplysningar er i tråd med det nye GDPR-lovverket.


Kontakt

Telefon

 • Måndag 07:15 - 14:45
 • Tysdag 07:15 - 14:45
 • Onsdag 07:15 - 14:45
 • Torsdag 07:15 - 14:45
 • Fredag 07:15 - 14:45
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Blodbanken finn du i 1. etasje. Følg skilting til Blodbanken/blodgiving.

Merk at det er avsett eigne parkeringsplassar til deg som er blodgivar. Du treng ikkje å betale for parkeringa, men husk å registrere bilnummeret ditt før tapping på blodbanken. 

 

Adresse

Opningstider for tapping (kveldstapping etter avtale)
 • I dag 07:15 - 13:00
 • Måndag 07:15 - 13:00
 • Tysdag 07:15 - 13:00
 • Onsdag 07:15 - 13:00
 • Torsdag 07:15 - 13:00
 • Fredag 07:15 - 13:00
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT
Blomar i forgrunn av Ålesund sjukehus

Ålesund sjukehus

Åsehaugen 5

Kurs og møter