Blodbanken Volda

Blodbanken i Volda har om lag 900 tappingar i året, fordelt på ca. 500 aktive blodgivarar. Vi treng 50-60 nye blodgivarar kvart år. Blod og blodprodukt vert nytta ved operasjonar, til medisinske pasientar og som beredskapslager i tilfelle det oppstår ulykker.

Blodgiving er frivillig og ein får inga betaling, men du får ei lita gåve som takk for hjelpa.

Ønsker du å bli blodgivar? Registrer deg via GiBlod.no

Velkomen til blodbanken (pdf)

For å bli blodgivar må du registrere deg i eit dataregister til Blodbanken. Dette er nødvendig av ulike årsaker:   

 • Vi må ha mogelegheit til å kome i kontakt med deg som blodgivar.
 • Vi må kunne dokumentere at gjeldande regelverk er fulgt.
 • Vi må ha oversikt over den enkelte givars tappehistorikk.
 • Vi treng å lagre ein del opplysningar om blodtyper etc. for å kunne velje riktig blod til den enkelte pasient.
 • Vi er pålagde å alltid å vite kva for blodgivar som har gitt blod til bestemte blodprodukt.


Opplysningane som blir lagra er i hovudsak

 • Namn, personnummer, adresse, telefonnummer, epostadresse, registrering av kvar tapping, blodtypeundersøkingar, prøveresultat og informasjon om korleis kvar tapping har forløpt.
 • Det er også eit tekstfelt som blir brukt til administrativ informasjon om timeavtalar. Dette kan også bli brukt til å notere at ein person er godkjent som blodgivar etter vurdering av lege, når det er nødvendig.

Som blodgivar har du krav på å få vite kva som er registrert om deg, og du kan krevje retting dersom feil informasjon er registrert.


Nye personvernreglar i 2018

Rutinane våre for lagring av personopplysningar er i tråd med det nye GDPR-lovverket.


 

Kontakt

Telefon

 • Måndag 08:00 - 15:00
 • Tysdag 08:00 - 15:00
 • Onsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 15:00
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT
Ynsker du å gje blod på kveld, ta direkte kontakt med blodbanken for avtale.

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Laboratoriet finn du i 1. etasje. Bruk hovudinngangen til sjukehuset.

Merk at det er avsett eigne parkeringsplassar til deg som er blodgivar. Du treng ikkje å betale for parkeringa, men husk å registrere bilnummeret ditt før tapping på blodbanken. 

Adresse

Opningstider
 • I dag 08:00 - 15:00
 • Måndag 08:00 - 15:00
 • Tysdag 08:00 - 15:00
 • Onsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 15:00
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT
En stor bygning med et tre foran seg

Volda sjukehus

Kløvertunvegen 1

Kurs og møter