Prøvetakingsutstyr og rekvisisjonar

Prøvetakingsutstyr sendast ut gratis under føresetnad av at det brukast berre til prøvetaking/sending av prøvemateriale til Avdeling for patologi.

Sist oppdatert 05.05.2021