BIOPOSTEN

Hepatitt B screening av gravide

Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen vedrørende Hepatitt B screening av gravide.

Kristine Karlsrud Berg, lege i spesialisering ved avdeling for medisinsk mikrobiologi
Publisert 28.11.2018
Sist oppdatert 28.02.2024

​Ny og oppdatert versjon av Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen fra helsedirektoratet ble publisert juli 2018. Denne angir at alle gravide bør screenes for hepatitt B infeksjon. Bakgrunnen for dette er en litteraturgjennomgang utført av Folkehelseinstituttet (FHI) publisert 2017 hvor man konkluderer med stor sannsynlighet for kostnadseffektivitet.

Kronisk hepatitt B er en vanlig infeksjon på verdensbasis, men mindre vanlig i Norge. I Norge lever mellom 25 000 til 30 000 personer med kronisk infeksjon. Ved å screene bare risikogrupper, som var vanlig praksis tidligere, fanget man opp ca 2/3 av hepatitt B antigen positive kvinner. Det anslås at man ved å teste alle gravide vil oppdage ytterligere rundt 90-100 hepatitt B positive kvinner per år. Et viktig tiltak for å hindre nye kroniske bærere er behandling av barn med hepatitt B positive mødre. Ved å behandle den nyfødte med hepatitt B spesifikt immunglobulin og vaksine rett etter fødsel reduseres risiko for kronisk infeksjon hos barnet fra 90% til under 5%. I tillegg vil kvinnene hvor det oppdages kronisk hepatitt B infeksjoner få tilpasset oppfølging og eventuelt behandling.

Screening for hepatitt B utføres på første konsultasjon samtidig med prøver for HIV og syfilis screening. Våre laboratorium utfører nå analysen som standard på alle prøver sendt til gravidscreening. Vi ber derfor fastlegene oppgi på rekvisisjon dersom den gravide ikke ønsker å teste seg for hepatitt B.

Kilder:
Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen (IS-2660)
Kunnskapsoppsummering: Hepatitt B-undersøkelser i svangerskapet, FHI 2017