BIOPOSTEN

Identifisering

Identifisering av pasienter ved prøvetaking og riktig pasientinformasjon på rekvisisjoner og etiketter.

Avdeling for medisinsk biokjemi, patologi og mikrobiologi
Publisert 28.11.2018
Sist oppdatert 29.10.2021

​Ved all prøvetaking skal pasientene oppgi fullt navn og 11-sifret personnummer. Dette gjelder både når de skal ta blodprøve og når etiketter skal klistres på prøvebeholdere, for eksempel urinprøver.

Husk også å sjekke både rekvisisjoner og etiketter som sendes med pasienten dersom prøvetakingen skal skje ved sykehuslaboratoriet. Av og til opplever vi at pasienter har med rekvisisjon/etiketter som tilhører en annen. Dette er brudd på taushetsplikten og skal ikke forekomme.

Husk derfor alltid å sjekke at navn og personnummer stemmer!