BIOPOSTEN

Informasjon vedrørande Kalprotektin

Vi har i dag gode metoder for å måle mengden utskilt kalprotektin i avføringen som gir gode mål på alvorlighetsgrad og utbredelse av tarmbetennelse ved kroniske betennelsessykdommer i tarmen.

Ingrid Prytz Berset, overlege gastroenterlogi, medisinsk avdeling Ålesund
Publisert 17.04.2023
Kalprotektin er et protein som skilles ut i store mengder fra hvite blodlegemer i blodkarene i tarmveggen når det er betennelse i tarmen. Vi har i dag gode metoder for å måle mengden utskilt kalprotektin i avføring.  Mengden av kalprotektin i avføringen er et godt mål på alvorlighetsgrad og utbredelse av tarmbetennelse ved kroniske betennelsessykdommer i tarmen som ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.
Det er godt samsvar mellom kalprotektinmengden i avføring og sykdomsaktivitet bedømt ved koloskopiundersøkelse og vevsprøver fra tarmen. Pasienter med kronisk tarmbetennelse følges med regelmessige kalprotektinmålinger. Målet for vellykket behandling er kalprotektinverdier < 200 x 10-6. Kalprotektin er ellers en nyttig prøve dersom man ønsker å utelukke betennelse i tarmen som årsak til diare/endret avføringsmønster. Ved lave kalprotektinverdier er kronisk tarmbetennelse lite sannsynlig. 
 
Legespesialistene ved Mage Tarm poliklinikken vil svært gjerne at fastlege refererer kalprotektin prøvesvar i henvisningsbrev for pasienter med mistanke om tarmbetennelse.
 
Vi minner om at prosedyren for prøvetaking må følges.
Informasjon finnes på internett: Kalprotektin (fæces) - Helse Møre og Romsdal (helse-mr.no)​