BIOPOSTEN

Innføring av immunologisk test for påvisning av blod i avføring , iFOB

Innføring av kvantitativ immunologisk metode for deteksjon av blod i avføring ved medisinsk biokjemi i Ålesund.

Lutz Schwettmann, laboratoriefaglig rådgiver ved avdeling for medisinsk biokjemi
Publisert 06.01.2020
Sist oppdatert 28.02.2024

​Tarmkreft er et betydelig og økende helseproblem. I Norge diagnostiseres det om lag 4300 nye tilfeller av tarmkreft hvert år. Det kan ta mange år før en får symptomer fordi dannelsen av tarmkreft er som regel en lang prosess og polypper og tumorer gir ofte ikke symptomer i tidlig fase. Blod i avføring er derfor en viktig markør for tidlig oppdagelse av tarmkreft og blødninger av andre årsaker.

Den 7. oktober 2019 innførte Avdeling for medisinsk biokjemi Ålesund en kvantitativ immunologisk metode for deteksjon av blod i avføring. Immunologiske metoder for blod i avføring (iFOB) er standard metode i dag og brukes i nasjonale screeningprogrammer i utlandet. Slike tester skal også brukes i Nasjonalt screeningprogram mot tarmkreft i Norge som er planlagt innført fra 2020.

Den nye metoden er mer sensitiv og mer spesifikk enn tidligere Guajak-basert kjemisk test (Hemofec), slik at blødningskilder som bl.a. kolonkarsinomer kan avdekkes lettere i tidlig fase av sykdommen. Testen detekterer okkult blod i avføring med hjelp av antistoff mot humant hemoglobin. Dette innebærer en del fordeler sammenlignet med tradisjonell kjemisk metode. Det er ikke nødvendig med kostrestriksjoner, og matvarer og medikamenter interfererer ikke med testen. Det tas kun en avføringsprøve. Alt dette gjør prøvetaking mye enklere enn det er med tradisjonelle tester. Studier har vist en bedre compliance enn med tidligere Hemofec-test. Testen måler konsentrasjon av hemoglobin og resultatet rapporteres med standardisert enhet ug/g fæces. Cut-off grensen for et positivt svar er satt på 10 ug/g, dvs. hemoglobin-konsentrasjoner >10 ug/g anses som positive.

Testen anbefales der det er klinisk indisert å utrede en pasient for okkult blod i avføringen, f.eks. ved fallende Hb og/eller påvist jernmangel av ukjent årsak.

Analysen utføres i Ålesund. 

Illutrasjon: Fagbioingeniør med ansvar for iFOB-analysen i Ålesund

Fagbioingeniør Astrid Lied som har ansvar for iFOB-analysen ved medisinsk biokjemi i Ålesund