BIOPOSTEN

Merking av prøver

Slik merker du prøver som skal sendes til avdeling for medisinsk mikrobiologi.

Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Publisert 26.04.2017
Sist oppdatert 15.11.2017

​For sykehusets rekvirenter

Bestilling av analyser til avdeling for mikrobiologi i RoS genererer utskrift av et sett med etiketter. Det er ikke enkelt for våre interne rekvirenter å se hvilken av etikettene som skal på prøven, derfor ønsker vi å komme med en oppklarende informasjon.

Slik ser et sett med etiketter ut for en luftveisprøve der det er bestilt både aerob dyrking og influensa-PCR:

Eksempel på etikett for en luftveisprøve

Alt legges inn i samme bestilling og derfor har alle etikettene samme strekkode. Vi skanner strekkoden i vårt prøvemottak og mottar hele bestillingen.

Det er normalt kun behov for en etikett med pasient-ID, materiale og lesbar strekkode. Etiketter med svart markert tekstfelt benyttes på beholder som sendes til lab. Resten av etikettene kan kastes.

Eksempel på prøve med pasient-ID (testpasient), materiale, lesbar strekkode og svart markert tekstfelt. Fremside

 

Eksempel på prøve med pasient-ID (testpasient), materiale, lesbar strekkode og svart markert tekstfelt. Bakside
Prøver fra primærhelsetjenesten må være tydelig merket med fullt navn og personnummer. OBS! For beholdere med væske - som for eksempel den på bildet - er det viktig at væsken blir værende i røret etter endt prøvetaking. Beholder som mottas uten væsken kan gi usikre negative resultat.