BIOPOSTEN

PTH

Bruk av EDTA-rør med og uten gel.

avdeling for biokjemi
Publisert 29.06.2020
Sist oppdatert 18.11.2022

Ved bruk av EDTA-rør med gel:
Sentrifuger innan to timar. Plasma trenger ikkje avpipetteras.

Ved bruk av EDTA-rør utan gel:
Sentrifuger innan to timar. Avpipetter og send plasmaet i plastglas. Merk det med EDTAplasma.

Prøva kan sendast til laboratoriet med vanleg sending utan frysing fordi PTH i EDTA-plasma er haldbar to døgn i romtemperatur og tre døgn i kjøleskap.