BIOPOSTEN

Salivette-rør til prøvetaking spytt

Følg prosedyre ved prøvetaking.

Publisert 07.02.2019
Sist oppdatert 17.04.2023
Salivette rør
"Salivette-rør" til prøvetaking spytt.
Det er viktig at pasienten som skal ta spyttprøve følger prosedyre for prøvetaking.

Det vil bli sendt eget informasjonsskriv og prosedyren kan printes ut fra vår nettside.