BIOPOSTEN

Store etiketter

Størrelsen på etiketten påvirker vårt automasjonssystem.

avdeling for medisinsk biokjemi
Publisert 06.01.2020
Sist oppdatert 07.12.2021

​Noen legekontor har så store etiketter at etikettene henger på nedsida av røret. Dette skaper store problemer i våre automasjons-systemer.

Bildet viser eksempler på ulike måter å klistre etiketter på. Kun det øverste eksemplet er riktig.
Det er fint om etiketten klistres beint og at store etiketter klippes slik at de ikke dekker heile røret. 

Etiketter på prøve-rør.

Plassering av etiketter på prøve-rør.