BIOPOSTEN

Veksthormon, IGF-1 og IGFBP-3 må fryses innen 8 timer

Merking og tidsaspekt ved sending av hasteprøve.

avdeling for biokjemi.
Publisert 29.06.2020
Sist oppdatert 18.11.2022

​Det er mulig å ta disse prøvene i primærhelsetjenesten, men prøven må ankomme medisinsk biokjemi innen 8 timer og forsendelsen må være tydelig merket for at den skal bli prioritert ved ankomst slik at den blir satt i fryser innen tidsfristen.
Er det ikke mulig å få prøven til medisinsk biokjemi innen 8 timer, må pasienten ta prøven ved prøvetakingspoliklinikken på sykehuset. 

Illustrasjon: hasteprøve

Hasteprøve