Ute-Pusterommet ved Ålesund sjukehus

Ute-Pusterommet er ein utandørs treningspark for alle, og ikkje minst for kreftpasientar som får tilbod om tilpassa fysisk aktivitet under og etter behandling.

Fire personar brukar grøntområdet rundt Ute-Pusterommet til oppvarming.

​Med Ute-Pusterommet er det lagt til rette for varierte og kjekke treningsøkter utandørs. Den synleggjer trening og styrkar treningsmoglegheitene til pasientar, pårørande og folk i lokalmiljøet.

Treningsparken er open for alle - du finn den like nedom Åse hotell (Åsehaugen 7)
Velkomen innom!

 

Nærbilde av Ute-Pusterommet

Ute-Pusterommet har eit mjukt dekke og treningapparat til ei variert og effektiv treningsøkt.

Sist oppdatert 02.05.2023