En person på sykkel

Pusterommet Kristiansund

Pusterommet er eit trenings- og aktivitetssenter som tilbyr tilpassa fysisk aktivitet til kreftpasientar under og etter behandling.  Dei tilsette du møter på Pusterommet har spesialkompetanse innan fysisk aktivitet og kreft. Her får du tilbod om individuell oppfølging med fysioterapeut, deltaking i ulike gruppetimar og moglegheit til å gjennomføre eigentrening. Det er også ein møteplass og sosial arena for pasientar i same situasjon.

Aktiv mot kreft etablerer treningssenter for kreftpasientar på norske sjukehus for å få fysisk aktivitet inn som ein del av kreftbehandlinga. Treningssentera blir kalla Pusterom, fordi brukarane både kan auke pulsen og pusten, men også få eit pusterom frå ein vanskeleg kvardag.
Her kan du få rettleiing og tilrettelagt fysisk aktivitet, individuelt og i grupper, under og i ein avgrensa periode etter kreftbehandling. Pusterommet set fokus på betydinga av fysisk aktivitet og trening som kilde til meistring, både fysisk og psykisk, i samband med kreftsjukdom. Det er også ein møteplass og sosial arena for pasientar i same situasjon.
Sidan 2008 er det etablert 16 Pusterom rundt omkring i Noreg. 15 er lokalisert inne på sjukehusa.
 

Timeplan, årshjul og andre aktivitetar

Kontakt

Telefon

 • Måndag 08:30 - 15:00
 • Tysdag 08:30 - 15:00
 • Onsdag 08:30 - 15:00
 • Torsdag 08:30 - 15:00
 • Fredag 08:30 - 15:00
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT
 • Måndag 08:30 - 15:00
 • Tysdag 08:30 - 15:00
 • Onsdag 08:30 - 15:00
 • Torsdag 08:30 - 15:00
 • Fredag 08:30 - 15:00
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Plan 1 (gamle bassenglokalet)
Hovudinngangen ved Kristiansund sjukehus

Kristiansund sjukehus

Herman Døhlens vei 1

6508 Kristiansund