En mann iført rød skjorte

Klinikk for prehospitale tenester

Klinikk for prehospitale tenester har ansvar for bilar og båtar i ambulansetenesta, AMK, luftambulansen og pasientreiser i Møre og Romsdal. Ved behov for akutt medisinsk hjelp - ring 113!

Klinikksjef: Lars Erik Sjømæling

AMK

har til oppgave å iverksette riktig hjelp til riktig tid når det har oppstått en akutt hendelse eller situasjon som følge av ulykke eller sykdom. AMK operatørene gir råd og veiledning til innringere og koordinerer ambulanseressursene. AMK-sentraler er bemannet av ambulansearbeidere og sykepleiere med spesialopplæring. AMK Møre og Romsdal, er organisert i klinikk for prehospitale tjenester, med lokaler ved Sykehuset Ålesund.

Luftambulansetjenesten

er en viktig del av den akuttmedisinske beredskapen utenfor sykehus. Samarbeidet i hele denne kjeden er avgjørende for å berge liv og helse. Kommunal legevakt, AMK- sentralene, bil-båt- og luftambulansene, samt akuttmottak/traumeteam i sykehus må alle spille på lag. 

Luftambulansetjenesten HF

Et par helikoptre på et jorde

 

Pasientreiser

har ansvaret for å styre og koordinere den rekvisisjonsbaserte pasienttransporten i Helse Møre og Romsdal HF sitt opptaksområde. Det saksbehandles etter lov og forskrift, og det benyttes kompliserte IKT-systemer til styring av transportlogistikk og kontroll av transportoppgjør. Pasientreiser har løpende og omfattende dialog og samhandling med pasienter, pårørende, klinikker, legekontorer, fysioterapiinstitutter og kommunehelsetjenesten, leverandører og andre interessenter. 

Pasientreiser - Helse Møre og Romsdal (helse-mr.no)

pasientreiser1.png

 

Bil- og båtambulansar

frå 30 stasjonar betener innbyggjarane i det vidstrakte Møre og Romsdal, med fjord og fjell, frå hav til innland. Vi har døgnvakt ved alle stasjonane.

Ambulansebilar med døgnberedskap er 40, i tillegg kjem 2 ambulansebiler i drift deler av døgnet samt at avdelingen har 13 reservebilar. Det er også 3 ambulansebåtar med døgnberedskap og 1 reservebåt. Totalt disponerer klinikken 55 ambulansar.

I 2022 utførte tenesten 42 0452 ambulanseoppdrag og kjørte 2 390 634 km.

Klinikken har mellom 350 og 400 ansatte til einkvar tid i turnus. Tenesta har også 30 lærlingar.

Kart
22.jpg

Avdelingsledelsen for bil- og båtambulanse består av :

Avdelingssjef: Knut Erik Skogheim 

tlf. 72 82 17 00  

e-post: Knut.Erik.Skogheim@helse-mr.no

Ass.avdelingssjef: Geir Myrold Grimstad

tlf. 72 82 16 20

e-post: Geir.Grimstad@helse-mr.no

Fagansvarlig: Lars Kristian Haugan

e-post: lars.kristian.haugan@helse-mr.no

Kontakt

Telefon

Klinikk for prehospitale tjenester

72 82 16 10
 • Måndag 08:30 - 14:00
 • Tysdag 08:30 - 14:00
 • Onsdag 08:30 - 14:00
 • Torsdag 08:30 - 14:00
 • Fredag 08:30 - 14:00
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT

Sentralbord Ålesund

70105000
Sentralbord for Nordmøre/Romsdal og Sunnmøre gjeld kontakt med klinikkleiinga. Ta ellers kontakt med dei ulike seksjonane.

Postadresse

Helse Møre og Romsdal HF
Klinikk for prehospitale tenester
Postboks 1600
6026 Ålesund

E-post

postmottak@helse-mr.no
anine.havik.eide@helse-mr.no

Slik finn du fram

Klinikk for prehospitale tenester

Lerstadvegn 519
6018 Ålesund

Praktisk informasjon

Kostnadar for legen si deltaking i utrykningar med ambulanse blir dekt av helseføretaket, Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) eller den enkelte kommune. ​Legen må sjølv i kvart enkelt tilfelle rette krav til den enkelte eininga.

Eksempel:

 • Utrykning frå legekontor/legevakt med ambulanse kl 12:20. Framme hos pasient kl 12:35. Totalt 15 minutt, blir dekka av helseføretaket.
 • Undersøking av pasient kl 12:35 - 12:50. Takst for sjukebesøk/konsultasjon, vert dekt av HELFO.
 • Følgje i ambulanse kl 12:50 - 13:20. Totalt 30 minutt, blir dekka av helseføretaket.
 • Returreise til legekontor/legevakt kl 13:20 - 13:50. Totalt 30 minutt, vert dekka av helseforetaket.
 • Fra det tidspunktet ledsagelse iverksettes og til lege er tilbake på legevakt benyttes gjeldende timepris (salærsats), avrundet til nærmeste halvtime. 

Dersom det er brukt drosje fram til pasienten eller tilbake til legekontoret, skal kostnadane dekkast av kommunen. Helseforetaket dekkjer reisetid utifrå takst.

Dette skjemaet må du fylle ut for å få dekka kostnadane dine

Skjema for rekningar til ambulansetenesta (helseforetaket)

Ufullstendig utfylte rekningar vert returnert.

Regelverk HELFO

For informasjon om regelverket sjå HELFO sine sider.

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege - sjå Lovdata sine sider.

 

​Urbant, men landleg, fjord og fjell, frå hav til innland.

Geiranger.jpg
 

Er du av den eventyrlystne ambulansearbeidaren som søkjer fart og spenning også på fritida, ja då er Møre og Romsdal plassen for deg!

 

Ambulanse trollstigen.jpg

 


 

Her er det moglegheiter heile året, anten du likar skikøyring om vinteren, eller fjellklatring, toppturar, høgfjellsvandring eller sjøsport om sommaren. Liker du den urbane livsstilen, dekkjer bysentruma i fylket alle dine behov! 

 

I Møre og Romsdal er det årlege kulturelle arrangement med eksempelvis Jugend- og Giskefestivalen på Sunnmøre, Moldejazz og Fjellsportfestivalen i Rauma i Nordmøre og Romsdal. 

 

En by ved siden av en vannmasse
 

solnedgang.jpg

 

Ambulansetenesta i Møre og Romsdal søkjer ambulansearbeidar til ledige stillingar. Vi satsar på ei kvalitativ god teneste med di erfaring. Er du kvalifisert for å jobbe i ambulansetenesta og interessert i å jobbe hos oss kan du ta kontakt. ​

​​​​Du kan parkere utanfor Lerstadveien 519 på oppmerka plassar.

Avdelinger

Lærling i ambulansetenesten?

Grunnutdanninga til yrket som ambulansearbeidar er 4-årig. Dei to første åra består av VG1Helse- og sosialfag og VG2 ambulansefag i vidaregåande skule
Les meir om utdanninga
En gul varebil parkert foran en bygning

Artiklar

 • #Råbra!

  Forsking viser at det å lære av uønskte hendingar har moderat effekt, medan positiv forsterkning er meir prestasjonsfremjande. Derfor innfører HMR #Råbra!

 • En gruppe mennesker som smiler
  Vi byr på spennande sommarjobbar!

  Har du lyst på verdifull erfaring og eit godt utgangspunkt for di vidare karriere? Da kan ei stilling som ferievikar hos oss være riktig for deg. Bli med på laget vårt i 2024!

 • Velkomen til stråleterapien

  Vi har laga ein video som gir deg ein introduksjon til det som skjer når du er pasient hos oss.