Et fly på rullebanen

Klinikk for prehospitale tenester

Klinikk for prehospitale tenester har ansvar for bilar og båtar i ambulansetenesta, AMK, luftambulansen og pasientreiser i Møre og Romsdal. Ved behov for akutt medisinsk hjelp - ring 113!

Klinikksjef: Lars Erik Sjømæling

AMK har til oppgave å iverksette riktig hjelp til riktig tid når det har oppstått en akutt hendelse eller situasjon som følge av ulykke eller sykdom. AMK operatørene gir råd og veiledning til innringere og koordinerer ambulanseressursene. AMK-sentraler er bemannet av ambulansearbeidere og sykepleiere med spesialopplæring. AMK Møre og Romsdal, er organisert i klinikk for prehospitale tjenester, med lokaler ved Sykehuset Ålesund.

Medisinsk nødtelefon - 113 - Helse Møre og Romsdal (helse-mr.no)

En person som sitter ved et skrivebord med en datamaskin og hodetelefoner på
AMK operatør

 

Pasientreiser har ansvaret for å styre og koordinere den rekvisisjonsbaserte pasienttransporten i Helse Møre og Romsdal HF sitt opptaksområde. Det saksbehandles etter lov og forskrift, og det benyttes kompliserte IKT-systemer til styring av transportlogistikk og kontroll av transportoppgjør. Pasientreiser har løpende og omfattende dialog og samhandling med pasienter, pårørende, klinikker, legekontorer, fysioterapiinstitutter og kommunehelsetjenesten, leverandører og andre interessenter. 

Pasientreiser - Helse Møre og Romsdal (helse-mr.no)

pasientreiser1.png
Pasientreiser

Fra 30 stasjoner betjener vi innbyggerne i det vidstrakte Møre og Romsdal, med fjorder og fjell, fra hav til innland.

Vi har 40 ambulansebilar med døgnberedskap, i tillegg kjem 2 ambulansebiler i drift deler av døgnet samt at avdelingen har 13 reservebilar. Det er også 3 ambulansebåtar med døgnberedskap og 1 reservebåt. Totalt disponerer klinikken 55 ambulansar.

I løpet av 2022 utførte tjenesten imponerende 42,452 ambulanseoppdrag og tilbake la 2,390,634 kilometer.

Klinikken har mellom 350 og 400 ansatte til enhver tid i turnus, og tjenesten inkluderer også 30 lærlinger.

 

Avdelingsledelsen for bil- og båtambulanse består av :

Avdelingssjef: Knut Erik Skogheim 

tlf. 72 82 17 00  

e-post: Knut.Erik.Skogheim@helse-mr.no

Ass.avdelingssjef: Geir Myrold Grimstad

tlf. 72 82 16 20

e-post: Geir.Grimstad@helse-mr.no

Fagansvarlig: Lars Kristian Haugan

e-post: lars.kristian.haugan@helse-mr.no

 

Kart
Ambulansestasjoner
22.jpg
Ambulansebåt
En gul lastebil på en vei
Bilambulanse

 

Luftambulansen er en viktig del av den akuttmedisinske beredskapen utenfor sykehus. Samarbeidet i hele denne kjeden er avgjørende for å berge liv og helse. Kommunal legevakt, AMK- sentralene, bil-båt- og luftambulansene, samt akuttmottak/traumeteam i sykehus må alle spille på lag. 

Luftambulansetjenesten HF

Et par gule fly på en rullebane med en regnbue i bakgrunnen

Foto: Leif Kenneth Øvergård

FW
Et gult helikopter som flyr på himmelen
RW

 

Verdiplakat_Prehospital.pdf

Grafisk brukergrensesnitt

 

Kontakt

Telefon

Klinikk for prehospitale tenester

71 24 98 15
 • Måndag 08:30 - 14:00
 • Tysdag 08:30 - 14:00
 • Onsdag 08:30 - 14:00
 • Torsdag 08:30 - 14:00
 • Fredag 08:30 - 14:00
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT

Sentralbord Ålesund

70105000
Sentralbord for Nordmøre/Romsdal og Sunnmøre gjeld kontakt med klinikkleiinga. Ta ellers kontakt med dei ulike seksjonane.

Postadresse

Helse Møre og Romsdal HF
Klinikk for prehospitale tenester
Postboks 1600
6026 Ålesund

E-post

postmottak@helse-mr.no
anine.havik.eide@helse-mr.no

Slik finn du fram

Klinikk for prehospitale tenester

Lerstadvegen 519
6018 Ålesund

Praktisk informasjon

Kostnadar for legen si deltaking i utrykningar med ambulanse blir dekt av helseføretaket, Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) eller den enkelte kommune. ​Legen må sjølv i kvart enkelt tilfelle rette krav til den enkelte eininga.

Eksempel:

 • Utrykning frå legekontor/legevakt med ambulanse kl 12:20. Framme hos pasient kl 12:35. Totalt 15 minutt, blir dekka av helseføretaket.
 • Undersøking av pasient kl 12:35 - 12:50. Takst for sjukebesøk/konsultasjon, vert dekt av HELFO.
 • Følgje i ambulanse kl 12:50 - 13:20. Totalt 30 minutt, blir dekka av helseføretaket.
 • Returreise til legekontor/legevakt kl 13:20 - 13:50. Totalt 30 minutt, vert dekka av helseforetaket.
 • Fra det tidspunktet ledsagelse iverksettes og til lege er tilbake på legevakt benyttes gjeldende timepris (salærsats), avrundet til nærmeste halvtime. 

Dersom det er brukt drosje fram til pasienten eller tilbake til legekontoret, skal kostnadane dekkast av kommunen. Helseforetaket dekkjer reisetid utifrå takst.

Dette skjemaet må du fylle ut for å få dekka kostnadane dine

RegningLege-ledsagelse HMR HF.pdf

Ufullstendig utfylte rekningar vert returnert.

Regelverk HELFO

For informasjon om regelverket sjå HELFO sine sider.

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege - sjå Lovdata sine sider.

 

​​​​Du kan parkere utanfor Lerstadveien 519 på oppmerka plassar.

Helse Møre og Romsdal HF
Fakturamottak, Postboks 2620, 6405 Molde
Merkes: Resh-nummer/Navn 

 

Helse Møre og Romsdal HF
Merkes: Resh-nummer/Navn
 

Lærling i ambulansetenesten

Nyttige lenker og informasjon til deg som søker lærlingplass. 

Les meir her
Foto: Tibe/Jens Holsbøvåg-Lyngstad

Fagutdanning i ambulansetenesten?

Grunnutdanninga til yrket som ambulansearbeidar er 4-årig. Dei to første åra består av VG1Helse- og sosialfag og VG2 ambulansefag i vidaregåande skule
Les meir om utdanninga
En gul varebil parkert foran en bygning

Bachelor utdanning i ambulansetenesten – Paramedisin

Ønsker du ei høgskuleutdanning, kan du gå tre år på paramedisinstudiet.  

Paramedisinarar arbeider i heile den prehospitale kjeden, samt i akuttmottak og militære. 

Her i Midt-Norge finn du dette studiet ved Høgskulen i Molde. 

Les meir om utdanninga
Tibe/Jens Holsbøvåg-Lyngstad

Master utdanning i ambulansetjenesten – Master Prehospital Critical Care

Dette er for deg som ønsker å lære deg korleis du kan arbeide med forskning og utvikling i det prehospitale arbeidet. Denne utdanninga gjer også at du kan arbeide ved undervisningsinstitusjonar. Utdanninga er på to år fulltid, eller fire år deltid.  

Du kan søke om støtte til å delta på studiet. 

Les meir om utdanninga
Foto: Jon-Ola Wattø

Artiklar