En person som sitter ved et skrivebord med en datamaskin og hodetelefoner på

Medisinsk nødtelefon - 113

Ved akutte situasjoner i Møre og Romsdal, er det viktig å ringe medisinsk nødtelefon 113. Anropet ditt blir mottatt av Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) Møre og Romsdal. Når du ringer nødtelefonen, er det essensielt å gi følgende informasjon: Adresse og kommune: Hvor skjer hendelsen? Telefonnummer: Nummeret du ringer fra. Hva har skjedd? Kort beskrivelse av situasjonen.

Medisinsk nødtelefon - 113  AMK (Akutt medisinsk kommunikasjonssentral)

AMK Møre og Romsdal holder til ved Ålesund Sykehus og betjener 113-anrop fra i hovedsak Møre og Romsdal. I situasjoner der du trenger akutt hjelp, hvor liv og helse er truet skal du ringe 113.

Nødtelefonen 113 besvares av spesialopplærte helsepersonell som gir råd og veiledning, og ut i fra alvorlighetsgrad alarmeres aktuell helseressurs.

AMK-sentralen er et viktig knutepunkt mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og har et tett samarbeid med andre aktører som Politi 112, Brann 110, hovedredningssentralen og frivillige hjelpekorps.

AMK MR betjente 244 602 telefonanrop i 2023, av de var 31 648 113-anrop. Dette er en økning på 10 % fra året før. Alle henvendelser resulterer i ca. 70 000 tiltak som AMK iverksatte for å støtte pasientforløp i alle hastegrader. AMK sentralen koordinerer ambulansetjenesten i Møre og Romsdal og i 2023 ble det gjennomført 40 485 ambulanseoppdrag.

 

Seksjonsleder AMK Møre og Romsdal:
Tore Paulsen

 

Husk at ved akutte nødsituasjoner skal du alltid ringe 113 og gi så nøyaktig informasjon som mulig. Besøk også www.113.no for å finne nærmeste hjertestarter.

Kontakt

Telefon

Heile døgnet

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Nødtelefon

Blomar i forgrunn av Ålesund sjukehus

Ålesund sjukehus

Åsehaugen 5

Artiklar