AMK

(Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) Via nødtelefon 113 tar vi imot hastemeldingar ved akutt sjukdom og skade, i tillegg koordinerer vi ambulansetenesta.

AMK-sentralen er bemanna av spesialopplærte sjukepleiarar og ambulansepersonell. Når du ringer 113 blir du møtt av spesialopplært sjukepleiar, som koplar inn dei andre som er på vakt i sentralen umiddelbart. Slik vil det alltid vere fleire som samarbeidar i ein nødsituasjon.  

AMK-sentralen Møre og Romsdal 

AMK-sentralen for Møre og Romsdal.

Seksjonsleiar Tore Paulsen, telefon 70 10 60 54.

Kontakt

Telefon

Heile døgnet

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Nødtelefon

Blomar i forgrunn av Ålesund sjukehus

Ålesund sjukehus

Åsehaugen 5