Autismepraten

Episode 1: Kva er autisme?

I denne episoden drøftar vi nokre myter om autisme, kva som er kjernevanskane i autisme og litt om årsak og førekomst.

Sist oppdatert 14.09.2022