Autismepraten

Episode 2: Autisme og identitet

I denne episoden snakkar vi om det å få autismediagnosen, maskering av vanskar og identitet. Er ein autist eller har ein autisme?

Sist oppdatert 14.09.2022