AUTISMEPRATEN

Episode 4: Autisme og kommunikasjon

I denne episoden snakkar vi om vanlege kommunikasjonsvanskar autistar (og andre) møte i daglegdagse situasjonar.

Sist oppdatert 21.09.2022