AUTISMEPRATEN

Episode 7: Å meistre livet som autist

I denne episoden snakkar vi om kvar ein kan få hjelp til å meistre livet og dessutan verdien av tilrettelegging og kva rettar ein autismediagnose gir.

Sist oppdatert 12.10.2022